Formularz Reklamacji – POBIERZ
Formularz Zwrotu Towaru – POBIERZ
Formularz Odstąpienia – POBIERZ
Formularz Wymiany – POBIERZ

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki mają Państwo możliwość sprawdź, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48605182260.

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
7. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji: Formularz reklamacji.
8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kluszczynskamagdalena@wp.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kluszczynskamagdalena@wp.pl lub telefonicznie: +48605182260. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Adres do wysyłki:

EKO-TERM Magdalena Kluszczyńska
86-230 Lisewo Chełmińska 27A

WYMIANY ZWROTY

Wymiany:

Jeśli okaże się, że dobraliśmy nieodpowiedni rozmiar, można towar wymienić (o ile jest dostępny) na inny rozmiar lub model.
Zakupiony towar można wymienić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
Aby wymienić towar należy odesłać go na adres:

EKO-TERM MAGDALENA KLUSZCZYŃSKA
ul. Chełmińska 27A
86-230 Lisewo
wraz z dołączonym w przesyłce wypełnionym formularzem wymiany:

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:
– swój login ze sklepu lub numer zamówienia
– imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego
– pełny adres do wysyłki zwrotnej
– model, rozmiar oraz kolor towaru na wymianę

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIC GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU
W przypadku wymiany koszty przesyłki w obie strony pokrywa Kupujący.
Koszty przesyłki do kupującego to 15 zł, koszt ten należy uregulować na konto firmowe:
BZ WBK 71109025900000000133280599
Wysyłka towaru do klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej
Uwaga! Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane.
Uprzejmie informujemy, że wymiana jest możliwa jeśli posiadamy wybrany towar (model, kolor, rozmiar) przez Klienta dostępny na magazynie.
Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania od nas przesyłki.
Uwaga! Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy.
Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.
Aby uzyskać informacje na temat wymiany prosimy o kontakt z Działem
Wymian/Zwrotów/Reklamacji pod nr tel.  +48605182260.
Adres do wysyłki (Reklamacje Zwroty Wymiany):

EKO-TERM MAGDALENA KLUSZCZYŃSKA
ul. Chełmińska 27A
86-230 Lisewo

Zwroty:

Koszt odesłania produktu ponosi kupujący.
Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
Wyślij nam pisemne oświadczenie według szablonu, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Wraz z oświadczeniem możesz od razu przesłać zakupiony produkt (możesz go także zwrócić osobno). Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
Adres do wysyłki:

EKO-TERM MAGDALENA KLUSZCZYŃSKA
ul. Chełmińska 27A
86-230 Lisewo

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:

– numer zamówienia
– imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego
– nr konta i dane do przelewu klienta

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane konto bankowe Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.